Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá baol ann go mbeidh daoine eile ag déanamh thrialacha an ionaid measúnaithe/chéim an mheasúnaithe ina máthairtheanga ag an am céanna liomsa. Nach bhfuil sin éagothrom?

Question categories:

Ní dhéanann an bord roghnúcháin an leibhéal cumais atá agat sa teanga a mheas: ní ghnóthaítear pointí (ná ní baintear pointí) as an leibhéal cumais. Is é a dhéantar ag an ionad measúnaithe/céim an mheasúnaithe, na hiarrthóirí a mheas ar bhonn a n-inniúlachtaí, agus ar a bhonn sin amháin (féach an fógra comórtais), agus gan iad a chur i gcomparáid le chéile.