Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad a tharlóidh tar éis an Ionaid Measúnaithe?

Nuair a bheidh gnóthaí an Ionaid Measúnaithe thart, gheobhaidh tú aiseolas ón mbord roghnúcháin i bhfoirm pas inniúlachtaí, chomh maith le litir ina mbeidh do thorthaí foriomlána.

Is éard atá sa phas inniúlachtaí:

  • cur síos ginearálta ar an gcreat inniúlachtaí;
  • forléargas ar do bhuanna agus ar do laigí;
  • cur síos ar na príomhthorthaí de réir inniúlachta;
  • do thorthaí i ngach inniúlacht.

Chun críocha earcaíochta, beidh fáil ag ranna acmhainní daonna institiúidí an Aontais Eorpaigh ar phas inniúlachtaí na n-iarrthóirí ar éirigh leo.

Gheobhaidh na hiarrthóirí ar éirigh leo tuilleadh eolais ar an bpróiseas roghnúcháin.