Skip to main content

Cá bhfuil eolas breise le fáil faoi ábhar na dtrialacha?

Chomh maith leis an gcur síos atá san fhógra comórtais, tá samplaí le fáil ar ár leathanach tiomnaithe, ach ní fhoilsíonn EPSO leabhair, bileoga ná bróisiúir ina bhfuil ceisteanna chun cuidiú leis an ullmhúchán, leideanna maidir leis an scrúdú etc., seachas an t-eolas atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo. Reáchtálann roinnt Ballstát cúrsaí chun náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a ullmhú le haghaidh chomórtais oscailte institiúidí an Aontais. Chun níos mó eolais a fháil féach an leathanach tiomnaithe sin.