Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Más rud é gur éirigh an triail réasúnaíochta liom ach gur theip orm sa triail inniúlachtaí in EPSO/CAST/P1-4/2015, an féidir go dtabharfar cuireadh dom an triail inniúlachtaí amháin a dhéanamh do CAST Buan?

Question categories:

Murar éirigh ach na trialacha réasúnaíochta leat in EPSO/CAST/P1-4/2015, tabharfar cuireadh duit (má réamhroghnaítear thú athuair) an tacar iomlán trialacha roghnúcháin a dhéanamh (na trialacha réasúnaíochta agus inniúlachtaí) in CAST Buan (féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin seo).