Skip to main content

An féidir ráitis níos mionsonraithe a chur i mo phas inniúlachtaí?

Tá an pas ceaptha radharc foriomlán a thabhairt ar do bhuanna agus do laigí maidir le gach inniúlacht. Is ar mhaithe leis an trédhearcacht a chuireann EPSO ar fáil é. Mar sin féin, ní oibleagáid é, mar is leor na marcanna a tugadh do gach inniúlacht a chur in iúl mar údar le cinntí an Bhoird.