Skip to main content

Cén cineál gearáin a bhaineann go sonrach le mo chás-sa?

Question categories:

Más iarrthóir thú a bhailíochtaigh iarratas ar cheann de chomórtais oscailte nó próisis roghnúcháin EPSO, tá tú i dteideal ceann ar bith de na cineálacha gearáin seo a dhéanamh.

Féach an fógra comórtais chun forléargas iomlán a fháil ar na caíonna éagsúla ina bhféadfaidh tú gearán a chur isteach.