Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Nílim in ann cuntas EPSO a chruthú, nó nílim in ann an cuntas EPSO atá agam a rochtain ná a úsáid i gceart leis na huirlisí cúnaimh theicniúil atá agam, uirlisí a úsáidim i ngeall ar an míchumas atá ag gabháil dom. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Is mór ag EPSO an inrochtaineacht. Bímid ag síorfhéachaint le feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid cumarsáid agus ar ár próisis roghnúcháin.

Ach más amhlaidh a bhíonn deacrachtaí agat a bhaineann le do chuntas EPSO nó le suíomh gréasáin EPSO a rochtain, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach agus na deacrachtaí a mhíniú dúinn agus do chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl dúinn.

Má tá tuilleadh eolais uait faoin obair a dhéanann EPSO chun a chuid seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana féach an leathanach gréasáin faoi comhdheiseanna atá againn.