Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá mé faoi mhíchumas agus bhí deacrachtaí agam mo chuntas EPSO agus/nó suíomh gréasáin EPSO a rochtain le linn an phróisis roghnúcháin a raibh mé páirteach ann. Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil chun mo chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl?

Is mór ag EPSO an inrochtaineacht. Bímid ag síorfhéachaint le feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid cumarsáid agus ar ár bpróisis roghnúcháin.

Ach más amhlaidh a bhíonn deacrachtaí agat a bhaineann le do chuntas EPSO nó suíomh gréasáin EPSO a rochtain, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn agus na deacrachtaí a mhíniú dúinn agus do chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl dúinn.

Is mór againn do chuid aiseolais a fháil. Cuidíonn sé linn feabhas a chur ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil trína ndéanamh níos inrochtana ag cách.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin obair a dhéanann EPSO le feabhas a chur ar an inrochtaineacht, téigh chuig ár leathanach gréasáin comhdheiseanna.