Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An féidir mé a réamhroghnú (a chur ar ghearrliosta) le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin?

Question categories:

Is féidir thú a réamhroghnú (a chur ar ghearrliosta) le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin?

Má réamhroghnaítear thú níos mó ná uair amháin (má réamhroghnaíonn níos mó ná earcaitheoir amháin thú) le haghaidh aon phróifíl amháin san aon ghrúpa feidhme amháin, ní dhéanfaidh tú na trialacha ach aon uair amháin.

Má réamhroghnaítear thú le haghaidh próifílí éagsúla/grúpaí feidhme éagsúla, tabharfar cuireadh duit na trialacha a dhéanamh a bhaineann leis na próifílí/grúpaí feidhme éagsúla sin san ord inar chuir na seirbhísí earcaíochta na hiarrataí chuig EPSO.

Ní féidir leis an earcaitheoir ná leis na hiarrthóirí ná le EPSO tionchar a imirt ar ord na n-iarrataí ar thriail atá á bpróiseáil.

I gcás ina n-éireoidh na trialacha réasúnaíochta leat, féadfar cuireadh a thabhairt duit na trialacha inniúlachtaí* a dhéanamh le haghaidh próifílí éagsúla le linn na haon tréimhse trialacha amháin.

*Déanann iarrthóirí ar phróifíl teanga (profléitheoirí agus aistritheoirí) triail tuisceana teanga in áit triail inniúlachtaí.