Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad é an ‘Scagthóir Buanna’ (Talent Screener) agus conas a oibríonn sé?

Tá an Scagthóir Buanna ceaptha cuidiú le bord roghnúcháin na sainchomórtas na hiarrthóirí sin a aithint is fearr a bhfuil a bpróifíl in oiriúint do dhualgais an phoist agus do na critéir roghnúcháin atá leagtha amach san fhógra comórtais.

Tá sraith ceisteanna le freagairt i roinn an Scagthóra Buanna den fhoirm iarratais. Is ar na critéir roghnúcháin atá leagtha síos san fhógra comórtais atá na ceisteanna sin bunaithe; déanann an bord roghnúcháin measúnú ar na freagraí a thugtar ar na ceisteanna sin.

Caithfidh gach iarrthóir sa chomórtas céanna na ceisteanna céanna a fhreagairt. Dá bharr sin, cuirtear freagraí gach iarrthóra i láthair an bhoird roghnúcháin laistigh den chreat céanna, rud a chuidíonn leis an mbord measúnú grinn oibiachtúil comparáideach a dhéanamh ar bhuanna na n-iarrthóirí ar fad.

Déanann an bord deimhin de go bhfuil an measúnú oibiachtúil trí na critéir roghnúcháin chéanna a chur i bhfeidhm i leith gach iarrthóir atá istigh sa chuid chéanna den chomórtas céanna.