Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a chinntear ar na critéir roghnúcháin?

Is ar bhonn na scileanna a theastaíonn do na poist atá le líonadh agus leas na seirbhíse earcaíochta a chinntear ar na critéir roghnúcháin.

Ina dhiaidh sin ionchorpraítear sa Scagthóir Buanna (Talent Screener) iad mar shraith ceisteanna.