Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a chinntear an tairseach?

I dtosach, déantar marcanna na n-iarrthóirí a rangú in ord íslitheach. Ansin roghnaíonn an Bord na hiarrthóirí is airde ar an liosta ar féidir cuireadh chun na chéad chéime eile den chomórtas a thabhairt dóibh (féach an cheist: "cé mhéad iarrthóir a rachaidh ar aghaidh ó chéim an scagthóra buanna (Talent Screener) go dtí an chéad chéim eile?") Is é an tairseach an marc atá ag an iarrthóir atá ag bun an liosta seo.