Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé mhéad iarrthóir a rachaidh ar aghaidh ó chéim an Scagthóra Buanna (Talent Screener)?

Luaitear san Fhógra Comórtais cé mhéad iarrthóir a dtabharfar cuireadh dóibh chun na chéad chéime eile den chomórtas. Trí oiread, ar a mhéad, líon na n-iarrthóirí atá á lorg don phainéal, is iondúil gurb é sin an líon a bhíonn i gceist.