Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé na saghsanna ceisteanna ar chóir coinne a bheith agam leo sa Scagthóir Buanna (Talent Screener)?

Question categories:

Cuirtear béim sna ceisteanna ar ghnéithe éagsúla den thaithí oibre agus de na cáilíochtaí a iarrtar, de réir riachtanais reatha earcaíochta na n-institiúidí.

Is é is dóichí go n-iarrfar ort cur síos a thabhairt ort féin ó thaobh oideachais, oiliúna agus taithí oibre, a fhad a bhaineann na nithe sin leis an gceist. Is féidir go n-iarrfar ort blúirí éagsúla eolais a thabhairt, e.g. ainmneacha fostóirí a bhí agat, cur síos ar phoist, dátaí tosaigh agus deiridh fostaíochta, an sciar de do chuid ama ba ghnách leat caitheamh ar chúraimí ar leith.