Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cén uair a chuirfear torthaí thriail na gceisteanna ilrogha chugam?

  • Ní thabharfar torthaí na dtrialacha duit sna hionaid trialacha – is amhlaidh a sheolfar chuig do chuntas EPSO iad thart ar 3–5 seachtaine tar éis dheireadh thréimhse na dtrialacha.
  • Ní fhoilseofar na torthaí go dtí go mbeidh siad fíoraithe, formheasta agus bailíochtaithe ag an mBord Roghnúcháin (i gcás na gcomórtas) nó ag EPSO (i gcás phróisis roghnúcháin CAST). A luaithe a chuirfear na torthaí in iúl duit, ní fhéadfar cruinneas na gceisteanna a cheistiú níos mó.