Skip to main content

Tá neart saineolais agus taithí oibre agam ach ní féidir liom post buan in institiúidí an Aontais Eorpaigh a fháil gan dul in iomaíocht leis na mílte iarrthóir eile.

Is fíor go gcuireann na mílte iarrthóir isteach ar na comórtais ghinearálta AD gach bliain, agus ceann de na cúiseanna atá leis sin ná go bhfuil sé leagtha síos sna Rialachán Foirne (an doiciméad oifigiúil ina dtugtar tuairisc ar rialacha, prionsabail agus dálaí oibre sheirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh) gur leor céim ollscoile chun a bheith incháilithe le cur isteach ar chomórtas. Maidir le hiarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe de thaithí oibre acu, eagraíonn EPSO go leor comórtas do speisialtóirí a bhfuil critéir roghnúcháin ar leith ag baint leo, agus ina gcuirtear san áireamh taithí oibre.

Leagtar síos coinníollacha an-sonrach i dtaca le taithí oibre, oideachas, etc. sna próisis roghnúcháin saincheaptha sin do speisialtóirí (dlíodóirí, eacnamaithe, taighdeoirí, etc.) agus, dá bhrí sin, is iarrthóirí cáilithe amháin is féidir iarratas a dhéanamh orthu.

Más féidir é, agus de réir an lín iarrthóirí (níos lú ná míle iarrthóir go minic) agus an lín próifílí atá i gceist, eagraítear na comórtais do speisialtóirí agus gan trialacha ilrogha ar ríomhaire le dhéanamh i dtosach. Ó 2010 i leith, níor baineadh úsáid as trialacha ilrogha ar ríomhaire ach i níos lú ná aon trian de na comórtais do speisialtóirí. Is mó aird a thugtar, dá bhrí sin, ar cháilíochtaí oideachais agus ar thaithí oibre ag tús an chomórtais.