Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An té atá ag obair cheana féin in institiúid den Aontas Eorpach, is mó seans go n-éireoidh an próiseas roghnúcháin leis.

Próisis roghnúcháin atá dírithe ar shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh a eagraíonn EPSO den chuid is mó. Ní dhéantar aon idirdhealú idir iarrthóirí inmheánacha agus seachtracha ag aon chéim den chomórtas, agus na trialacha ar ríomhaire, an Talent Screener (scagthóir buanna) agus na trialacha scríofa, marcáiltear iad agus gan aon ainm luaite leo.

Na trialacha ar fad a dhéanann na hiarrthóirí, tá siad inchurtha le chéile, agus baineann na critéir incháilitheachta chéanna le gach iarrthóir.

Leagtar síos sna Rialacháin Foirne (an doiciméad oifigiúil ina dtugtar tuairisc ar rialacha, prionsabail agus dálaí oibre sheirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh) creat dlíthiúil an-soiléir maidir le comórtais a eagrú. Is do shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh na comórtais oscailte, ach is d'iarrthóirí atá ag obair cheana féin sna hinstitiúidí, agus dóibh siúd amháin, atá na comórtais inmheánacha. Ní féidir buntáiste a thabhairt d'iarrthóirí inmheánacha i gcomórtais oscailte, arae gníomh in aghaidh na córa comhionainne a bheadh sa mhéid sin.