Skip to main content

Conas a dhéantar spéis na n-iarrthóirí san Aontas Eorpach agus an t-eolas atá acu air a mheas?

Cuirtear san áireamh eolas iarrthóirí ar an Aontas Eorpach agus an spéis atá acu in obair an Aontais nuair atáthar ag féachaint le foireann a earcú. Déantar an t-eolas atá ag iarrthóirí san Aontas agus a spreagtha atá siad le bheith ag obair in institiúidí an Aontais a mheas ag céimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin:
  • leis an gceistneoir féinroghnúcháin a líonann na hiarrthóirí isteach sula ndéanann siad iarratas;
  • san fhoirm iarratais mar a ndearbhaíonn na hiarrthóirí aon chúrsa staidéir atá déanta acu nó aon taithí oibre atá acu agus a bhaineann leis an Aontas agus mar a ndéanann siad cur síos ar an gcúis a bhfuil spéis acu i ngairmréim san Aontas;
  • le linn thrialacha an ionaid measúnaithe, a bhíonn bunaithe ar fhíorchásanna a bhaineann leis an obair a dhéantar in institiúidí an Aontais. Is oifigigh de chuid an Aontais a cheapann na samplaí sin agus bíonn siad bunaithe ar fhíorchásanna a bhaineann leis an obair a dhéantar in institiúidí an Aontais. Chun go n-éireoidh leo sna trialacha sin, is gá tuiscint mhaith ar obair agus ar róil na n-institiúidí agus ar an gcaoi a mbíonn siad ag obair le chéile a bheith ag na hiarrthóirí;
  • na hiarrthóirí atá páirteach i gcomórtas le haghaidh Riarthóirí a bhfuil céim acu, téann siad faoi agallamh spreagthachta i leith an Aontais ina gcuirtear ceisteanna a bhaineann leis na nithe seo, mar shampla: an fáth ar chuir siad spéis in obair an Aontais, a eolaí atá siad ar luachanna an Aontais agus a thiomanta atá siad do na luachanna sin, a dtuiscint ar na dúshláin atá agus a bheidh roimh an Aontas, cad a bhfuil siad ag súil leis ó thaobh gairmréim sa Aontas, eolas ar an Aontas agus ar a bhunús, ar institiúidí an Aontais agus ar a phríomhbheartais.