Skip to main content

Ní hionann na marcanna a ghnóthaigh mé sna trialacha ilrogha ar ríomhaire i gcomórtais éagsúla a rinne mé.

Gnáthghné den chomórtas is ea é sin. Tá sé tábhachtach a thuiscint gurb é bord roghnúcháin gach comórtais a chinneann leibhéil deacrachta na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire don chomórtas sin agus, dá bhrí sin, d'fhéadfadh an leibhéal a bheith éagsúil ó chomórtas go chéile. Níor chóir marc bliana amháin a chur i gcomparáid le marc bliana eile, ná marc le haghaidh próifíl amháin a chur i gcomparáid le marc le haghaidh próifíl eile. Cé go bhféadfadh cosúlachtaí a bheith ann idir na ceisteanna, nó na ceisteanna céanna a bheith ann fiú, tá os cionn 80,000 ceist i mbunachar sonraí EPSO, agus tá sé ar cheann de na bunachair sonraí is mó den chineál sin ar domhan, dar le saineolaithe sa réimse sin.