Skip to main content

Tá caighdeán an aistriúcháin ar mhíreanna áirithe de na trialacha níos fearr i dteangacha áirithe ná i dteangacha eile.

Aistritheoirí gairmiúla in institiúidí an Aontais Eorpaigh a aistríonn na trialacha agus na míreanna de na trialacha agus déantar dianrialú cáilíochta orthu sula n-úsáidtear iad. Is beag difríocht atá idir na marcanna agus na pasmharcanna sna trialacha ilrogha ar ríomhaire i dteangacha uile an Aontais.

Déantar rialuithe cáilíochta ar mhíreanna na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire go rialta (teanga ar theanga, ceist ar cheist, etc.) chun teacht ar aon fhadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ann agus chun na fadhbanna sin a réiteach. I gcás ina dtógfaidh iarrthóirí ceist faoi mhír éigin de thriail, déanfaidh an Bord Roghnúcháin athbhreithniú uirthi, agus má tá fadhb ann, déanfar an mhír sin a neodrú le haghaidh gach iarrthóra a raibh mhír sin aige, agus bainfear as bunachar na dtrialacha í. Go dtí seo, is beag ceist ó na trialacha ilrogha a neodraíodh – idir níos lú ná 0.09% agus 0.33% de na ceisteanna ar fad atá sa bhunachar.

Tá fáil ar thrialacha samplacha don chuid is mó de thrialacha EPSO sna teangacha éagsúla anseo: trialacha samplacha