Skip to main content

Ghnóthaigh mé marc íseal sa triail réasúnaíochta briathartha, in ainneoin gur i mo mháthairtheanga a rinne mé í.

Ní triail teanga í an triail réasúnaíochta briathartha ach meastóireacht ar scileanna réasúnaíochta amháin atá inti agus, dá bhrí sin, ní hionann marc íseal a ghnóthú inti agus easpa cumais sa teanga sin. Bíonn ról ríthábhachtach ag na trialacha réasúnaíochta sa mheasúnú, óir bíonn an obair laethúil a dhéanann oifigigh an Aontais ag brath go mór ar a gcumas réasúnaíochta agus ar a gcumas eolas casta a thuiscint. Is é bord roghnúcháin gach comórtais a chinneann leibhéil deacrachta na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire don chomórtas sin agus, dá bhrí sin, d'fhéadfadh an leibhéal a bheith éagsúil ó chomórtas go chéile. Níor chóir marc bliana amháin a chur i gcomparáid le marc bliana eile.