Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha ar ríomhaire i dtriail le haghaidh CAST Buan, cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tá amhras mór ort faoin méid atá i gceann de na ceisteanna i dtriail, déan teagmháil leis an tSeirbhís Teagmhála d’Iarrthóirí atá ag EPSO laistigh de 3 lá féilire i ndiaidh duit na trialacha a dhéanamh. Ní mór na cúinsí agus d'uimhir iarrthóra a thabhairt le fios go soiléir sa chomhfhreagras (féach an nós imeachta atá leagtha amach sa ghlao ar léiriú spéise).

Má tá mír áirithe ann nach bhfuil i gcomhréir le dianchritéir cháilíochta EPSO déanfar na bearta ceartaitheacha seo a leanas:
- Déanfar an mhír sin a cheartú nó a bhaint as an mbunachar sonraí;
- Féadfar bearta ceartaitheacha a dhéanamh i gcásanna ina bhfaighidh EPSO amach go ndearnadh díobháil d’iarrthóir.