Skip to main content

Cá fhad a choinneofar mo chuid sonraí pearsanta?

Question categories:

Ag brath ar cén t-iarratas/cé na hiarratais atá i do chuntas EPSO, coinneoimid do chuid sonraí ar feadh 12 mhí ar a laghad tar éis duit do chuntas EPSO a chruthú. Tá eolas mionsonraithe faoi bhailíocht na sonraí pearsanta sa ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta de chuid EPSO, ráiteas lena gcomhaontaíonn daoine a bhfuil cuntas EPSO acu nuair a chruthaíonn siad an cuntas sin.