Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a dhéanfar mo chuid eolais ar theangacha a thástáil le haghaidh na próifíle “aistritheoirí” CAST Buan?

Question categories:

Is mar seo a leanas a dhéanfaidh EPSO d'eolas ar theangacha a mheas:

  • Déanfar an teanga a roghnóidh tú mar theanga 1(T1) as 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, a thástáil le trialacha réasúnaíochta, briathartha, uimhriúla agus teibí i bhfoirm ceisteanna ilrogha ar ríomhaire. Ní mór eolas ar leibhéal C1 ar a laghad a bheith agat ar T1 (úsáideoir cumasach).
  • An teanga a roghnóidh tú mar theanga 2 (T2) as trí theanga mar atá, an Béarla, an Fhraincis agus an Ghearmáinis (ach ní féidir teanga 1 a roghnú mar theanga 2 freisin) déanfar í a thástáil le triail tuisceana teanga i bhfoirm ceisteanna ilrogha ar ríomhaire. Ní mór eolas ar leibhéal B2 ar a laghad a bheith agat ar T2 (úsáideoir neamhspleách).

Tá tuilleadh eolais faoi na trialacha thuas foilsithe ar an leathanach trialacha samplacha.

Féadfaidh na seirbhísí earcaíochta trialacha breise, amhail trialacha aistriúcháin a eagrú.