Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ar cheart dom na cáilíochtaí/dioplómaí uile atá agam a lua san fhoirm iarratais?

Ba cheart, tá sé éigeantach do chuid cáilíochtaí/dioplómaí uile a lua san fhoirm iarratais.

Tá an méid seo ráite i bPointe 1 den “dearbhú” san iarratas agat: "Dearbhaím ar m'fhocal go bhfuil an fhaisnéis a chuir mé san iarratas seo fíor agus iomlán." Mura gcloí tú leis an bhforáil sin is féidir go gcuirfear as an bpróiseas roghnúcháin tú.