Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Táim faoi mhíchumas nó i riocht sláinte a fhágann gur gá socruithe speisialta a dhéanamh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin le haghaidh an phróisis roghnúcháin CAST/Buan. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Question categories:

Is féidir leat socruithe speisialta a iarraidh i dtaca le trialacha roghnúcháin le haghaidh an phróisis roghnúcháin CAST/Buan ar d’fhoirm iarratais ach tic a chur sa bhosca ‘socruithe speisialta’. Beidh ort foirm a líonadh isteach freisin agus eolas mionsonraithe a chur uirthi i dtaca le do riachtanais speisialta, agus doiciméid tacaíochta ábhartha a chur chugainn chomh maith.

Má dheonaítear socruithe réasúnta duit le haghaidh na dtrialacha ar ríomhaire, cuirfear ar an eolas thú faoi na sonraí sin roimh dháta na dtrialacha. I gcásanna áirithe, is féidir go mbeidh roinnt ama de dhíth orainn chun na socruithe is gá a shainiú agus a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, b'fhéidir go n-iarrfaí ort na trialacha a dhéanamh sa chéad tréimhse trialacha eile. Más mar sin atá, cuirfimid ar an eolas thú faoi chomh luath agus is féidir.

Déanfaidh EPSO deimhin de go dtabharfar cuireadh do na hiarrthóirí uile atá réamhroghnaithe (atá ar ghearrliosta) agus go gcuirfear trialacha orthu faoi na dálaí is fearr is féidir.

Tabhair do d’aire go ndéanann na seirbhísí earcaíochta trialacha eile, na hagallaimh, mar shampla, a eagrú, ar bhonn díreach. Má theastaíonn socruithe speisialta uait ag céim na dtrialacha earcaíochta, is ceart duit na hearcaitheoirí a chur ar an eolas faoi chomh luath agus a bheidh cuireadh faighte agat chuig na trialacha earcaíochta. Tabhair do d'aire nach roinnfidh EPSO aon fhaisnéis faoin riocht ina bhfuil tú ná faoi do chuid riachtanas speisialta, leis na hearcaitheoirí.