Skip to main content

Tá m’ainm úsáideora (lógáil isteach) ligthe i ndearmad agam. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

Question categories:

Téigh chuig an leathanach seo agus lean na treoracha.

Seolfaimid ríomhphost ina mbeidh tuilleadh treoracha chuig an seoladh ríomhphoist atá i do chuntas EPSO. Má bhíonn deacrachtaí go fóill agat logáil isteach i do chuntas, déan teagmháil le EPSO láithreach.

Tabhair do d’aire: Ní iarrfaidh foireann EPSO do phasfhocal ort CHOÍCHE trí ríomhphost. Síneoidh tú isteach i gcónaí trí cheangal slán a thaispeánfar le glas fraincín beag.