Skip to main content

Cén fáth nach féidir liom mo chuid doiciméad tacaíochta a uaslódáil?

Is féidir leat doiciméid tacaíochta a uaslódáil a bhaineann le ceann de na ceithre chatagóir seo a leanas:

  1. cárta aitheantais náisiúnta nó pas,
  2. oideachas agus oiliúint,
  3. taithí oibre,
  4. doiciméid eile.

Is féidir leat suas le 20 comhad i gcatagóirí 1, 2 agus 4 a uaslódáil agus suas le 50 comhad i gcatagóir 3.

Ní mór uasmhéid 2MB in aghaidh an chomhaid a bheith sna comhaid agus ní mór iad a bheith i bhformáid PDF, TIFF nó JPG. Ní thacaítear le formáidí comhaid eile.

Smaoinigh ar do dhoiciméad a athainmniú i gcás teachtaireacht earráide: ná húsáid ach ponc amháin (.) roimh an iarmhír chomhadainm (pdf, tiff, jpg) agus seachnaigh carachtair speisialta (_-/ etc.) nó spásanna bána in ainm an chomhaid.