Skip to main content

Cén chaoi ar cheart dom mo chuid doiciméad tacaíochta a uaslódáil/a nascadh?

Ní mór duit cóipeanna scanta de do chuid doiciméad ábhartha a chur ar fáil chun tacú leis an eolas atá i d'fhoirm iarratais, agus sin a dhéanamh an lá roimh na trialacha san ionad measúnaithe, ar a dhéanaí. Ní mór duit na rudaí seo a leanas a dhéanamh leo:

A. iad a uaslódáil chuig do chuntas EPSO,
B. iad a nascadh le d’fhoirm iarratais.

Sonraí maidir leis na doiciméid tacaíochta atá le huaslódáil, is féidir teacht orthu sin sna rialacha ginearálta lena rialaítear comórtais oscailte a ghabhann leis an bhfógra comórtais.

A. Na doiciméid a uaslódáil chuig do chuntas EPSO

Uaslódáil na cóipeanna scanta de do chuid doiciméad chuig do chuntas EPSO trí chliceáil ar an gcnaipe ‘Doiciméid tacaíochta a uaslódáil’ i do chuntas EPSO.

D'fhéadfadh na doiciméid tacaíochta ábhartha a bheith bainteach le ceann de na ceithre chatagóir seo a leanas:

  1. cárta aitheantais náisiúnta nó pas,
  2. oideachas agus oiliúint,
  3. taithí oibre,
  4. doiciméid eile.

Is féidir leat suas le 20 comhad i gcatagóirí 1, 2 agus 4 a uaslódáil agus suas le 50 comhad i gcatagóir 3 (uasmhéid 2MB in aghaidh an chomhaid).

Ní mór na doiciméid a bheith i bhformáid PDF, TIFF nó JPG. Ní thacaítear le formáidí comhaid eile.

Smaoinigh ar do dhoiciméad a athainmniú i gcás teachtaireacht earráide: ná húsáid ach ponc amháin (.) roimh an iarmhír chomhadainm (pdf, tiff, jpg) agus seachnaigh carachtair speisialta (_-/ etc.) nó spásanna bána in ainm an chomhaid. 

Is féidir leat doiciméad atá uaslódáilte cheana a fheiceáil trí chliceáil ar an deilbhín ‘Taispeáin’ (tá cruth súile air) agus doiciméad a scriosadh trí chliceáil ar an deilbhín araid bhruscair. Ní féidir ach doiciméad nach bhfuil nasctha fós le hiarratas, nó nach bhfuil nasctha leis a thuilleadh, a scriosadh.

B. Doiciméid a nascadh le d’iarratas

Nuair a bheidh do chuid doiciméad uaslódáilte chuig do chuntas EPSO agat, ní mór duit na doiciméid ábhartha a nascadh le d'fhoirm iarratais trí chliceáil ar an gcnaipe ‘Link supporting documents’ atá le fáil in aice le gach iarratas sa chlib ‘Iarrata(i)s’ i do chuntas EPSO.

Trí chliceáil ar an gcnaipe ‘Link supporting documents’, gheobhaidh tú rochtain ar liosta na ndoiciméad tacaíochta atá uaslódáilte chuig do chuntas EPSO. Déantar na doiciméid a ghrúpáil de réir ‘File type’ (4 chatagóir) agus tá siad in ord aibítre faoi ‘Ainm taispeána’. D'fhéadfá na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh:

  1. An doiciméad a thaispeáint ('View') (cruth súile air),
  2. An doiciméad a nascadh (tá cruth slabhra air),
  3. Na doiciméid uile a dhínascadh ('All' ag an mbarr)
  4. An doiciméad a dhínascadh (tá cruth slabhra bhriste air).

A luaithe atá na gníomhaíochtaí is gá déanta agat, má bhrúnn tú ar an gcnaipe ‘Back’, fillfidh tú ar an scáileán roimhe sin.

Ní chuirfear na doiciméid tacaíochta ar aghaidh chuig na seirbhísí earcaíochta.