Skip to main content

Cén uair ba cheart dom na doiciméid a thacaíonn le mo thaithí oibre agus na dioplómaí a chur isteach?

Ní iarrfar ach ar na hiarrthóirí a gheobhaidh cuireadh chun trialacha an ionaid measúnaithe, cóipeanna scanta dá gcuid doiciméad ábhartha a uaslódáil, chun tacú leis an eolas atá san fhoirm iarratais. De ghnáth, ní mór na doiciméid sin a uaslódáil an lá roimh na trialacha ó bhéal san ionad measúnaithe ar a dhéanaí.

Iarrthóirí i bpróisis roghnúcháin le haghaidh gníomhairí ar conradh (CAST/P), níor cheart dóibh na doiciméid tacaíochta a nascadh lena n-iarratas CAST/P.