Skip to main content

An féidir liom trialacha a dhéanamh a ndéanfar feitheoireacht chianda orthu?

Ó thug EPSO trialacha isteach ar a ndéantar feitheoireacht chianda in éineacht le trialacha traidisiúnta sna hionaid trialacha, tosaíodh ar na trialacha ar ríomhaire, rud a thugann deis d’iarrthóirí na trialacha a dhéanamh agus a rogha thosaíochta a bheith acu i leith an chuid is mó de na trialacha. Ní féidir feitheoireacht chianda a dhéanamh ar chuid de na trialacha (go fóill) agus ní mór d’iarrthóirí na trialacha sin a dhéanamh i gceann de na hionaid trialacha. Má bhíonn an rogha seo ar fáil d’iarrthóirí le haghaidh a dtrialach, cuirimid é sin in iúl dóibh tríd an leathanach ábhartha a bhaineann leis an gcomórtas ar ár suíomh gréasáin agus foilsítear an t-eolas cuimsitheach ar fad tamall maith roimh dháta na trialach i do chuntas EPSO.

Má tá fadhbanna nascachta idirlín a bhfuiltear ar eolas fúthu san áit a bhfuil tú, moltar duit na trialacha a dhéanamh in ionad trialacha.

Tabhair do d’aire nach féidir le hiarrthóirí ach modh amháin a chur in áirithe i leith na dtrialacha – iad a dhéanamh ó chian nó iad a dhéanamh in ionad trialacha. Is féidir athsceidealú ó mhodh amháin go modh eile le linn na tréimhse áirithintí agus lena linn sin amháin, faoi réir fáil a bheith ar na hionaid trialacha.