Skip to main content

Cén dóigh a n-eagraítear trialacha ar ríomhaire ar a ndéantar feitheoireacht chianda?

Leis an bhfeitheoireacht chianda tríd an bhfeidhmchlár ProProctor de chuid ár gconraitheora, Prometric, is féidir le hiarrthóirí na trialacha a dhéanamh ar bhealach slán ó chian ar a ríomhaire féin seachas ar ríomhaire i gceann de na hionad trialacha. 

Is é is ‘feitheoir’ ann maoirseoir nó duine a dhéanann monatóireacht ar na hiarrthóirí le linn trialach. Agus triail ar a ndéantar feitheoireacht chianda ar siúl ag iarrthóir, úsáidfidh an feitheoir uirlisí éagsúla monatóireachta chun monatóireacht bheo leanúnach a dhéanamh air. Is féidir le hiarrthóirí teagmháil a dhéanamh leis an bhfeitheoir má bhíonn ceisteanna acu nó i gcás éigeandála.

Déantar monatóireacht leanúnach ar na scrúduithe trí thaifeadtaí físe agus fuaime i leith gníomhaíocht amhrasach nó iompar amhrasach.