Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a dhéanfar mo shonraí pearsanta a láimhseáil?

Sa ráiteas príobháideachais tugtar eolas faoin dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint.

Trí chuntas EPSO a chruthú, aontaíonn na hiarrthóirí go gcloífidh siad leis na rialacha atá i bhfeidhm maidir le cuntais EPSO (aon chuntas EPSO amháin a chruthú).