Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad iad na treoracha is tábhachtaí maidir le hiarratas a dhéanamh ar phróiseas roghnúcháin EPSO?

 • Sula dtosóidh tú ar d’iarratas, déan deimhin de go bhfuil na sonraí uile i do chuntas EPSO cothrom le dáta.
 • Ní mór duit an Fógra Comórtais/Glao ar Léiriú Spéise agus na Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte/Na Rialacha Ginearálta maidir le Roghnú Gníomhairí ar Conradh a léamh chun a chinntiú go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta uile.
 • A luaithe a bheidh an tréimhse chlárúcháin ar oscailt, beidh an nasc chun iarratas a dhéanamh le fáil ar shuíomh gréasáin EU Careers.
 • Tabhair neart ama duit féin chun d’iarratas a chur i gcrích mar go dteastaíonn obair shuntasach ina leith. Is fútsa amháin atá sé an t-iarratas a bhailíochtú roimh an sprioc-am.
 • Sula ndéanfaidh tú d’iarratas a bhailíochtú, seiceáil ábhar an iarratais, táb de réir táib, mar nach mbeidh tú in ann an t-iarratas a athrú a thuilleadh nuair a bheidh an t-iarratas bailíochtaithe. 
 • Ní mór duit d’iarratas a chomhlánú sa teanga atá sonraithe san Fhógra/Glao.
 • Tá roinnt foirmeacha iarratais ann nach bhfuil ar fáil ach i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis faoi láthair, féach ar an tábla seo chun teacht ar na lipéid/comhchodanna i dteangacha uile an Aontais.
 • Luaigh aon socrú speisialta atá de dhíth ort le go mbeidh tú in ann na trialacha a dhéanamh. Tá eolas le fáil freisin ar shuíomh gréasáin EPSO. Déan teagmháil linn láithreach má bhíonn cabhair uait le d’iarratas ar líne.
 • Moltar gan ach íontéacs (i.e. comhad dar críoch .txt), a ullmhaíodh le gnáthphróiseálaí focal (e.g. NotePad i gcás Windows, TextEdit i gcás Mac OS X) a ghreamú san fhoirm iarratais, chun spásanna nach bhfuil gá leo agus carachtair neamh-chomhoiriúnacha a sheachaint.
 • Moltar duit gan na cnaipí ‘Siar’ agus ‘Ar aghaidh’ sa bhrabhsálaí a úsáid agus tú ag dul ó chuid go cuid den fhoirm iarratais i do chuntas EPSO (cuir i gcás chun teacht ar shonraí a thug tú in iarratas eile). Moltar cnaipí an tsuímh gréasáin a úsáid ina n-ionad.
 • Tá na córais a úsáideann EPSO in oiriúint don chuid is mó de na brabhsálaithe idirlín is mó a úsáidtear. Má bhíonn deacracht agat molaimid duit triail a bhaint as brabhsálaí eile sula ndéanfaidh tú teagmháil linn. Ní mholtar gléasanna móibíleacha a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach.
 • A luaithe a chuirfidh tú tús le d’iarratas, gheobhaidh tú uimhir iarratais. Iarrtar ort an uimhir sin a lua i gcónaí i do chomhfhreagras le EPSO
 • Iarrfar ar iarrthóirí ag céim níos déanaí den phróiseas roghnúcháin (an tráth céanna a thugtar an cuireadh chuig an Ionad Measúnaithe de ghnáth) doiciméid a thacaíonn lena ndearbhuithe a uaslódáil san fhoirm iarratais.
 • Ceisteanna a chuirfear chuig Seirbhís Teagmhála EPSO d’Iarrthóirí le linn na laethanta deiridh den tréimhse iarratais, d’fhéadfadh sé nach bhfreagrófar iad roimh an sprioc-am le hiarratais a dhéanamh.