Skip to main content

Na torthaí a ghnóthaigh mé sna trialacha ilrogha ar ríomhaire, an bhfuil siad bailí i bpróisis roghnúcháin eile?

Féadfar na torthaí a ghnóthaigh tú sna trialacha i gcomórtas oscailte a chur san áireamh sa chomórtas ábhartha, ach ní i gcomórtais eile ná i bpróisis roghnúcháin CAST/P eile. Eisceacht: Faoi choinníollacha áirithe, d’fhéadfadh na torthaí a ghnóthaigh tú sna trialacha i bpróiseas roghnúcháin CAST/P a bheith bailí i gcomhthéacs próisis roghnúcháin CAST/P eile.