Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Eile

  • Baill foirne eatramhacha

Fostaíonn gníomhaireacht fostaíochta sealadaí baill foirne eatramhacha chun cúraimí a dhéanamh in institiúidí an Aontais ar bhonn sealadach. Ní baill foirne de chuid an Aontais Eorpaigh iad.

Cuimsíonn baill foirne eatramhacha róil éagsúla, amhail róil láimhe, róil theicniúla agus róil shonracha eile.

Gníomhaireachtaí sa Bhruiséil

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Teil: +32 2 643 4790
Ríomhphost: inhouse_1230@randstad.be
Suíomh gréasáin: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Teil: +32 2 212 1920
Ríomhphost: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Teil: +32 2 513 14 14
Ríomhphost: publicsector@daoust.be
Suíomh gréasáin: www.daoust.be

 

Gníomhaireachtaí i Lucsamburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Lucsamburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucsamburg

 

  • Saineolaithe an Aontais Eorpaigh

Is féidir le saineolaithe i réimse beartais a bhaineann leis an Aontas Eorpach a ndintiúir a chlárú i mbunachar sonraí saineolaithe a bhíonn á choinneáil ag institiúid nó gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh.

Is féidir saineolaithe cláraithe a earcú le haghaidh cúraimí sonracha ansin, de réir mar is gá.

Faigh amach conas is féidir leat a bheith i do shaineolaí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Féach freisin Seirbhís Faisnéise um Thaighde agus Forbairt an Chomhphobail (CORDIS).

 

  • Cúntóirí Parlaiminteacha

Bíonn cúntóirí parlaiminteacha ag obair go díreach le Feisirí Pharlaimint na hEorpa agus cuidíonn siad leo ina gcuid oibre trí líon mór cúraimí a dhéanamh. Is sa Bhruiséil, in Strasbourg nó i Lucsamburg atá na poist lonnaithe.

Féach suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach freisin suíomhanna gréasáin ghrúpaí polaitiúla Pharlaimint na hEorpa chun eolas a fháil ar a nósanna imeachta earcaíochta féin.

 

  • Saor theangeolaithe

Is féidir gairmréim fhéinfhostaithe a bhaint amach mar aistritheoir nó ateangaire le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh.

Le bheith i d’aistritheoir féinfhostaithe:

  • leis an gCoimisiún Eorpach, féach na glaonna ar thairiscintí.
  • leis an gCúirt Bhreithiúnais, féach na fógraí conartha.

Le bheith i d’ateangaire féinfhostaithe sa Choimisiún Eorpach, i bParlaimint na hEorpa nó i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, féach leat Ag ateangaireacht san Eoraip.

 

  • Foireann cothabhála agus ceaintín

Earcaítear oibrithe cothabhála agus baill foirne ceaintín trí ghníomhaireachtaí seachtracha conarthacha.

Is trí nósanna imeachta tairisceana oscailte a bhronntar na conarthaí.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach mhaoiniúcháin agus tairiscintí an Aontais.