Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe (CBC JU)

Is éard atá sa Chomhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe (CBE JU) comhpháirtíocht €2 bhilliún idir an tAontas Eorpach agus Cuibhreannas na dTionscal Bithbhunaithe (BIC) a mhaoiníonn tionscadail ina gcuirtear tionscail chiorclacha bhithbhunaithe iomaíocha chun cinn san Eoraip.

Tá an Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe ag feidhmiú faoi rialacha Fís Eorpach, clár taighde agus nuálaíochta an Aontais Eorpaigh le haghaidh na tréimhse 2021-2031. Tá an chomhpháirtíocht ag cur le rath a réamhtheachtaithe, an Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe (BBI JU), agus tá sí ag tabhairt faoi na dúshláin atá roimh an tionscal faoi láthair. Tá an Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe mar chomharba dlíthiúil agus uilíoch an Chomhghnóthais Tionscail Bhithbhunaithe i leith gach conartha, comhaontaithe deontais agus dliteanais.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)