Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

Is éard atá sa Chomhghnóthas um Hidrigin Ghlan comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach ar leith a thacaíonn le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta sna teicneolaíochtaí hidrigine san Eoraip.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)