Skip to main content

An Chúirt Iniúchóirí

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa iniúchóir neamhspleách seachtrach an Aontais, agus déanann sí cúram de leasa cháiníocóirí an Aontais. I Lucsamburg atá sí lonnaithe. Níl cumhachtaí dlí aici, ach oibríonn sí chun feabhas a chur ar an dóigh a mbainistíonn an Coimisiún Eorpach buiséad an Aontais agus ullmhaíonn sí tuarascálacha faoi staid airgeadas an Aontais.

Iad siúd a earcaítear ó na painéil a thiomsaítear de bharr comórtais oscailte is mó atá fostaithe aici. Fógraítear na comórtais sin ar an suíomh gréasáin seo. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa baill foirne shealadacha nó baill foirne ar conradh a fhostú. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.

Location
Lucsamburg (Lucsamburg)