Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea EBA a oibríonn chun rialáil agus maoirseacht stuamachta atá éifeachtach agus comhsheasmhach a chinntiú ar fud earnáil bhaincéireachta na hEorpa.

Location
Páras (an Fhrainc)