Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Sa Bhruiséil atá an tSeirbhís lonnaithe agus oifigí aici ar fud an domhain. Is é is aidhm di beartas eachtrach an Aontais a dhéanamh níos soiléire agus níos éifeachtaí, agus cur le tionchar domhanda an Aontais ar an gcaoi sin.

Is ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse (nasc thíos) a fhoilsítear gach folúntas atá ag an tSeirbhís le haghaidh gníomhairí ar conradh, ar folúntais iad atá lonnaithe sa Cheanncheathrú nó ar Thoscaireachtaí de chuid an Aontais.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)