Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Is comhlacht comhairleach é Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa atá lonnaithe sa Bhruiséil, ina bhfuil ionadaithe ó eagraíochtaí oibrithe agus fostóirí agus grúpaí sainleasa eile. Tugann sé tuairimí uaidh don Choimisiún, do Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus do Pharlaimint na hEorpa ar cheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Is iondúil gur trí chomórtais oscailte nó próisis roghnúcháin a earcaíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa baill foirne. Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a eagraíonn na próisis roghnúcháin sin do na hinstitiúidí ar fad. Uaireanta, fostaíonn an Coiste baill foirne nach baill bhuana iad, faoi scéim na ngníomhairí ar conradh nó faoi scéim na ngníomhairí sealadacha. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.

 

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)