Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

Is iad na bunfhreagrachtaí atá ar ÚEÁPC tacú le cobhsaíocht an chórais airgeadais agus le trédhearcacht na margaí agus na dtáirgí airgeadais, agus sealbhóirí polasaithe, comhaltaí scéimeanna pinsin agus tairbhithe a chosaint.

Location
Frankfurt (an Ghearmáin)