Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An tÚdarás Eorpach Saothair

Cinntíonn an tÚdarás Eorpach Saothair go ndéantar rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le soghluaisteacht an lucht saothair agus comhordú na gcóras slándála sóisialta a fhorfheidhmiú go cothrom éifeachtach agus, ar an ábhar sin, is fusa do shaoránaigh agus do ghnólachtaí leas a bhaint as buntáistí an mhargaidh inmheánaigh.

Location
an Bhratasláiv (an tSlóvaic)