Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(EMCDDA) An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Tugann EMCDDA forbhreathnú fíorasach don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit ar fhadhbanna drugaí na hEorpa agus tugann sé bonn daingean fianaise chun tacú leis an díospóireacht maidir le drugaí. Sa lá atá inniu ann, cuireann sé na sonraí atá de dhíth ar lucht déanta beartas chun dlíthe agus straitéisí feasacha i ndáil le drugaí a dhréachtú, cuireann sé na sonraí sin ar fáil dóibh. Ina theannta sin, cuidíonn sé le gairmithe agus le cleachtóirí atá ag obair sa réimse sin dea-chleachtais agus réimsí nua taighde a aimsiú.

Location
Liospóin (an Phortaingéil)