Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(ERCEA) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

Tacaíonn Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) le hobair na Comhairle Eorpaí um Thaighde arb é an chéad chomhlacht cistiúcháin uile-Eorpach a chothaíonn taighde gan beann ar theorainneacha den scoth san Eoraip. Tá ERCEA tiomanta do na smaointe den scoth nár tharla go fóill a roghnú agus a mhaoiniú chomh maith leis na heolaithe atá á gceapadh.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)