Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(Eurojust) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

Is mol ar leith é Eurojust, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil, atá lonnaithe sa Háig san Ísiltír, áit a n-oibríonn údaráis bhreithiúnacha náisiúnta go dlúth le chéile chun coireacht thromchúiseach trasteorann eagraithe a chomhrac. Is é an ról atá ag Eurojust cuidiú chun go mbeidh an Eoraip níos sábháilte trí chomhordú a dhéanamh ar obair na n-údarás náisiúnta – i mBallstáit an Aontais agus i dtríú Stáit chomh maith – maidir le coireacht thrasnáisiúnta a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Location
An Háig (an Ísiltír)