Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)

Tá an spás riachtanach don tslí a mbímid ag maireachtáil, ag obair agus ag súgradh. Is é croí-mhisean Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) Clár Spáis an Aontais a chur chun feidhme, seirbhísí iontaofa sábháilte slána a chur ar fáil a bhaineann leis an spás, agus a dtairbhí socheacnamaíocha a uasmhéadú do shochaí agus do ghnó na hEorpa. Trí fhorbairt a chothú in earnálacha réamhtheachtacha agus iartheachtacha nuálacha agus iomaíocha, agus trí dhul i dteagmháil le pobal spáis an Aontais ina iomláine, tá fás bunaithe ar an nuálaíocht á spreagadh ag EUSPA i ngeilleagar na hEorpa. Freisin, tá sé ag rannchuidiú le sábháilteacht shaoránaigh an Aontais agus le slándáil an Aontais agus a Bhallstát, agus ag an am céanna, tá neamhspleáchas straitéiseach an Aontais á atreisiú aige.

Location
Prág (Poblacht na Seice)