Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

Cuireann Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 leis an gcéad agus leis an dara clár Comhpháirtíochta maidir le Trialacha Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus Tíortha i mBéal Forbartha. Is comhpháirtíocht idir an tAontas agus Comhlachas EDCTP é an comhghnóthas nua seo, a bhfuil roinnt tíortha san Eoraip agus san Afraic ina mbaill de.

Tá an chomhpháirtíocht sin ann chun dlús a chur le forbairt chliniciúil teicneolaíochtaí sláinte nua nó feabhsaithe chun galair thógálacha a bhaineann leis an mbochtaineacht agus ar a ndearnadh siléig a shainaithint, a chóireáil agus a chosc, galair thógálacha a bhíonn ag teacht chun cinn (in athuair) san áireamh. Chomh maith leis sin, cuireann Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí chun acmhainneacht taighde a fhorbairt san Afraic, chun tacú le gairmeacha na dtaighdeoirí agus chun córais náisiúnta taighde sláinte a neartú.

Beidh Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 ar bun go dtí deireadh 2031 agus tá buiséad €1.6 billiún aige.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)