Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(HaDEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA), bainistíonn sí cláir agus tionscnaimh Eorpacha thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh. Oibríonn sí i ndlúthchomhar lena máthair-Ard-Stiúrthóireachtaí atá dírithe ar thascanna reachtacha agus straitéiseacha an déanta beartais. Is iad sin AS CNECT, DEFIS, GROW, RTD agus SANTE arb í príomh-AS HaDEA í. Tugann HaDEA aghaidh ar uaillmhian an Choimisiúin cuidiú chun an Eoraip a atógáil tar éis COVID-19, Eoraip a bheidh níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí do na dúshláin atá ann faoi láthair agus na cinn atá le teacht.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)